89/666/EHSJedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu

Publikováno: Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36-39 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. prosince 1989 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 3. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/34/EU Pozbývá platnosti: 19. července 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

JEDENÁCTÁ SMĚRNICE RADY

ze dne 21. prosince 1989

o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu

(89/666/EHS)

(Úř. věst. L 395, 30.12.1989, p.36)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017

L 169

46

30.6.2017

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU