89/336/EHSSměrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

Publikováno: Úř. věst. L 139, 23.5.1989, s. 19-26 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. května 1989 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. května 1989 Nabývá účinnosti: 16. května 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2004/108/ES Pozbývá platnosti: 20. ledna 2005
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. července 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 3. května 1989

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(89/336/EHS)

(Úř. věst. L 139, 23.5.1989, p.19)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004

L 390

24

31.12.2004

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU