89/106/EHSSměrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12-26 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. prosince 1988 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. února 1989 Nabývá účinnosti: 27. prosince 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 305/2011 Pozbývá platnosti: 24. dubna 2011
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 21. prosince 1988

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

(89/106/EHS)

(Úř. věst. L 040, 11.2.1989, p.12)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011,

L 88

5

4.4.2011

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU