88/599/EHSSměrnice Rady 88/599/EHS ze dne 23. listopadu 1988 o jednotném postupu pro používání nařízení (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě a nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Publikováno: Úř. věst. L 325, 29.11.1988, s. 55-57 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. listopadu 1988 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. listopadu 1988 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/22/ES Pozbývá platnosti: 1. května 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. května 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU