87/404/EHSSměrnice Radyd 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob

Publikováno: Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 48-59 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. června 1987 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. srpna 1987 Nabývá účinnosti: 26. června 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/105/ES Pozbývá platnosti: 28. října 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 28. října 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 25. června 1987

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob

(87/404/EHS)

(Úř. věst. L 220, 8.8.1987, p.48)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. září 2009

L 264

12

8.10.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU