87/102/EHSSměrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru

Publikováno: Úř. věst. L 42, 12.2.1987, s. 48-53 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. prosince 1986 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. února 1987 Nabývá účinnosti: 12. ledna 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/48/ES Pozbývá platnosti: 12. května 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 12. května 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 22. prosince 1986

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru

(87/102/EHS)

(Úř. věst. L 042, 12.2.1987, p.48)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008

L 133

66

22.5.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU