(EHS) č. 3820/85Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě

Publikováno: Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 1985 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1985 Nabývá účinnosti: 29. září 1986
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 561/2006 Pozbývá platnosti: 11. dubna 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 10. září 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3820/85

ze dne 20. prosince 1985

o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě

(Úř. věst. L 370, 31.12.1985, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006

L 102

1

11.4.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU