85/611/EHSSměrnice Rady ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (85/611/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3-18 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. prosince 1985 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1985 Nabývá účinnosti: 24. prosince 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/65/ES Pozbývá platnosti: 7. prosince 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 20. prosince 1985

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(85/611/EHS)

(Úř. věst. L 375, 31.12.1985, p.3)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009

L 302

32

17.11.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU