85/337/EHSSměrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Publikováno: Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40-48 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. června 1985 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. července 1985 Nabývá účinnosti: 3. července 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2011/92/EU Pozbývá platnosti: 17. února 2012
Konsolidované znění předpisu s účinností od 17. února 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 27. června 1985

o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

(85/337/EHS)

(Úř. věst. L 175, 5.7.1985, p.40)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011

L 26

1

28.1.2012

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU