(EHS) č. 3220/84NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat

Publikováno: Úř. věst. L 301, 20.11.1984, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. listopadu 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. listopadu 1984 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3220/84

ze dne 13. listopadu 1984,

kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat

(Úř. věst. L 301, 20.11.1984, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

L 299

1

16.11.2007

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU