(EHS) č. 1220/84Nařízení Komise (EHS) č. 1220/84 ze dne 30. dubna 1984 o zařazení zboží do položek 70.14 A I a 70.19 A I a) společného celního sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 117, 3.5.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. dubna 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. května 1984 Nabývá účinnosti: 24. května 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 4. června 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1220/84

ze dne 30. dubna 1984

o zařazení zboží do položek 70.14 A I a 70.19 A I a) společného celního sazebníku

(Úř. věst. L 117 3.5.1984, s. 20)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2080/91 ze dne 16. července 1991,

  L 193

6

17.7.1991

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1179/2009 ze dne 26. listopadu 2009,

  L 317

1

3.12.2009

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 441/2013 ze dne 7. května 2013,

  L 130

1

15.5.2013
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1220/84

ze dne 30. dubna 1984

o zařazení zboží do položek 70.14 A I a 70.19 A I a) společného celního sazebníkuČlánek 1

Níže uvedené zboží se zařazuje do položek společného celního sazebníku uvedených u jednotlivých druhů zboží:1.  bezbarvá skleněná rozeta („štras“), ve formě osmiúhelníku (průměr přibližně 14 mm), broušená a mechanicky leštěná, s několika fasetami na obou stranách, provrtaná na dvou symetrických místech umístěných u hrany; běžně se montuje do elektrických svítidel;

►M3  9405 91 10  ◄   Sklo do svítidel, signální sklo a optické prvky ze skla, opticky neopracované:

►M1  A. ◄   Potřeby pro vybavení elektrických svítidel:

►M1  I. ◄   Fasetované sklo, destičky, kuličky, mandličky, kvítky, skleněné ověsy a jiné skleněné ozdoby pro ověskové lustry.

2.  bezbarvý skleněný ověs („štras“), ve formě oválu (například o rozměrech 50 x 29 mm), broušený a mechanicky leštěný, s několika fasetami na obou stranách, provrtaný u vrcholu; běžně se montuje do elektrických svítidel;

►M3  9405 91 10  ◄   Sklo do svítidel, signální sklo a optické prvky ze skla, opticky neopracované:

►M1  A. ◄   Potřeby pro vybavení elektrických svítidel:

►M1  I. ◄   Fasetované sklo, destičky, kuličky, mandličky, kvítky, skleněné ověsy a jiné skleněné ozdoby pro ověskové lustry.

3.  bezbarvá skleněná koule („štras“) (o průměru přibližně 30 mm), broušená a mechanicky leštěná, s několika fasetami, s malým kovovým háčkem k zavěšení; běžně se montuje do elektrických svítidel;

►M3  9405 91 10  ◄   Sklo do svítidel, signální sklo a optické prvky ze skla, opticky neopracované:

►M1  A. ◄   Potřeby pro vybavení elektrických svítidel:

►M1  I. ◄   Fasetované sklo, destičky, kuličky, mandličky, kvítky, skleněné ověsy a jiné skleněné ozdoby pro ověskové lustry.

▼M2 —————

▼B

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU