84/647/EHSSměrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

Publikováno: Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 72-73 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. prosince 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 1984 Nabývá účinnosti: 27. prosince 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/1/ES Pozbývá platnosti: 24. února 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 24. února 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 19. prosince 1984

o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

(84/647/EHS)

(Úř. věst. L 335, 22.12.1984, p.72)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006

L 33

82

4.2.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU