84/491/EHSSměrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu

Publikováno: Úř. věst. L 274, 17.10.1984, s. 11-17 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 9. října 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. října 1984 Nabývá účinnosti: 11. října 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/105/ES Pozbývá platnosti: 13. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 22. prosince 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 9. října 1984

o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu

(84/491/EHS)

(Úř. věst. L 274, 17.10.1984, p.11)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008

L 348

84

24.12.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU