84/360/EHSSměrnice Rady (84/360/EHS) ze dne 28. června 1984 o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení

Publikováno: Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 20-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. června 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. července 1984 Nabývá účinnosti: 3. července 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/1/ES Pozbývá platnosti: 18. února 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 30. října 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 28. června 1984

o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení

(84/360/EHS)

(Úř. věst. L 188, 16.7.1984, p.20)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008

L 24

8

29.1.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU