(EHS) č. 2807/83Nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států

Publikováno: Úř. věst. L 276, 10.10.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. září 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. října 1983 Nabývá účinnosti: 13. října 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 404/2011 Pozbývá platnosti: 7. května 2011
Konsolidované znění předpisu s účinností od 7. května 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2807/83

ze dne 22. září 1983,

kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států

(Úř. věst. L 276, 10.10.1983, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011,

L 112

1

30.4.2011

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU