(EHS) č. 2289/83Nařízení Komise (EHS) č. 2289/83 ze dne 29. července 1983, kterým se provádějí články 70 až 78 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

Publikováno: Úř. věst. L 220, 11.8.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. července 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 1984 Nabývá účinnosti: 1. července 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1224/2011 Pozbývá platnosti: 19. prosince 2011
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. prosince 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2289/83

ze dne 29. července 1983,

kterým se provádějí články 70 až 78 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

(Úř. věst. L 220, 11.8.1983, p.15)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1224/2011 ze dne 28. listopadu 2011

L 314

14

29.11.2011

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU