(EHS) č. 2288/83Nařízení Komise (EHS) č. 2288/83 ze dne 29. července 1983, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

Publikováno: Úř. věst. L 220, 11.8.1983 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. července 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 1984 Nabývá účinnosti: 1. července 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1186/2009 Pozbývá platnosti: 30. prosince 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 21. února 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2288/83

ze dne 29. července 1983,

kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla

(Úř. věst. L 220, 11.8.1983, p.13)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 80/2012 ze dne 31. ledna 2012,

L 29

33

1.2.2012

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU