(EHS) č. 2213/83NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2213/83 ze dne 28. července 1983, kterým se stanoví normy jakosti pro cibuli a čekanku salátovou

Publikováno: Úř. věst. L 213, 4.8.1983, s. 13-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. července 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. srpna 1983 Nabývá účinnosti: 1. září 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1221/2008 Pozbývá platnosti: 1. července 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2213/83

ze dne 28. července 1983,

kterým se stanoví normy jakosti pro cibuli a čekanku salátovou

(Úř. věst. L 213, 4.8.1983, p.13)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 1221/2008 ze dne 5. prosince 2008,

L 336

1

13.12.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU