83/477/EHSSměrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 8 směrnice 80/1107/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 263, 24.9.1983, s. 25-32 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. září 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. září 1983 Nabývá účinnosti: 22. září 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/148/ES Pozbývá platnosti: 5. ledna 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 5. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 19. září 1983

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 8 směrnice 80/1107/EHS)

(83/477/EHS)

(Úř. věst. L 263, 24.9.1983, p.25)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009

L 330

28

16.12.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU