83/349/EHSSedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983,založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách

Publikováno: Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1-17 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. června 1983 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. července 1983 Nabývá účinnosti: 29. června 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/34/EU Pozbývá platnosti: 19. července 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SEDMÁ SMĚRNICE RADY

ze dne 13. června 1983,

založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách

(83/349/EHS)

(Úř. věst. L 193, 18.7.1983, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013

L 182

19

29.6.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU