83/201/EHSSMĚRNICE KOMISE ze dne 12. dubna 1983 o zavedení výjimek ze směrnice Rady 77/99/EHS pro některé výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen nízké procento masa nebo masného výrobku (83/201/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 112, 28.4.1983, s. 28-30 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 12. dubna 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. dubna 1983 Nabývá účinnosti: 19. dubna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/765/ES Pozbývá platnosti: 11. ledna 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE

ze dne 12. dubna 1983

o zavedení výjimek ze směrnice Rady 77/99/EHS pro některé výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen nízké procento masa nebo masného výrobku

(83/201/EHS)

(Úř. věst. L 112, 28.4.1983, p.28)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006,

L 320

50

18.11.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU