31983D0471Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 1983 o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu

Publikováno: Úř. věst. L 259, 20.9.1983 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 7. září 1983 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. září 1983 Nabývá účinnosti: 13. září 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1249/2008 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. října 1983

o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu

(83/471/EHS)

(Úř. věst. L 259, 20.9.1983, p.30)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008,

L 337

3

16.12.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU