(EHS) č. 1981/82Nařízení Rady (EHS) č. 1981/82 ze dne 19. července 1982, kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením producentů

Publikováno: Úř. věst. L 215, 23.7.1982 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. července 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. července 1982 Nabývá účinnosti: 26. července 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1952/2005 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1981/82

ze dne 19. července 1982,

kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením producentů

(Úř. věst. L 215, 23.7.1982, p.3)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005

L 314

1

30.11.2005

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU