(EHS) č. 1859/82NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1859/82 ze dne 12. června 1982 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

Publikováno: Úř. věst. L 205, 13.7.1982, s. 5-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. července 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. července 1982 Nabývá účinnosti: 14. července 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1291/2009 Pozbývá platnosti: 13. ledna 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 30. června 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1859/82

ze dne 12. června 1982

o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

(Úř. věst. L 205, 13.7.1982, p.5)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (EU) č. 1291/2009 ze dne 18. prosince 2009

L 347

14

24.12.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU