(EHS) č. 563/82NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 563/82 ze dne 10. března 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1208/81 pro stanovení tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla

Publikováno: Úř. věst. L 67, 11.3.1982, s. 23-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. března 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. března 1982 Nabývá účinnosti: 11. března 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1249/2008 Pozbývá platnosti: 5. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 563/82

ze dne 10. března 1982,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1208/81 pro stanovení tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla

(Úř. věst. L 067, 11.3.1982, p.23)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008,

L 337

3

16.12.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU