(EHS) č. 32/82NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 32/82 ze dne 7. ledna 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso

Publikováno: Úř. věst. L 4, 8.1.1982, s. 11-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. ledna 1982 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 1982 Nabývá účinnosti: 11. ledna 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 433/2007 Pozbývá platnosti: 11. května 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. května 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 32/82

ze dne 7. ledna 1982,

kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso

(Úř. věst. L 004, 8.1.1982, p.11)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 433/2007 ze dne 20. dubna 2007,

L 104

3

21.4.2007

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU