82/891/EHSŠestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982,založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností

Publikováno: Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 47-54 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. prosince 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 22. prosince 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/1132 Pozbývá platnosti: 20. července 2017
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ŠESTÁ SMĚRNICE RADY

ze dne 17. prosince 1982,

založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností

(82/891/EHS)

(Úř. věst. L 378, 31.12.1982, p.47)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017

L 169

46

30.6.2017

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU