82/883/EHSSměrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním

Publikováno: Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 1-14 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. prosince 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1982 Nabývá účinnosti: 10. prosince 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2010/75/EU Pozbývá platnosti: 7. ledna 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 7. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 3. prosince 1982

o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním

(82/883/EHS)

(Úř. věst. L 378, 31.12.1982, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010

L 334

17

17.12.2010

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU