82/714/EHSSměrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

Publikováno: Úř. věst. L 301, 28.10.1982, s. 1-66 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 4. října 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. října 1982 Nabývá účinnosti: 8. října 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/87/ES Pozbývá platnosti: 30. prosince 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 30. prosince 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 4. října 1982,

kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

(82/714/EHS)

(Úř. věst. L 301, 28.10.1982, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006,

L 389

1

30.12.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU