82/176/EHSSměrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů

Publikováno: Úř. věst. L 81, 27.3.1982, s. 29-34 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. března 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. března 1982 Nabývá účinnosti: 25. března 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/105/ES Pozbývá platnosti: 13. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 22. prosince 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 22. března 1982

o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů

(82/176/EHS)

(Úř. věst. L 081, 27.3.1982, p.29)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008

L 348

84

24.12.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU