(EHS) č. 109/80Nařízení Komise (EHS) č. 109/80 ze dne 18. ledna 1980 o uplatnění nejnižší sazby vývozní náhrady u některých produktů v odvětví vajec a drůbežího masa

Publikováno: Úř. věst. L 14, 19.1.1980 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. ledna 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. ledna 1980 Nabývá účinnosti: 21. ledna 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1649/2006 Pozbývá platnosti: 29. listopadu 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 29. listopadu 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 109/80

ze dne 18. ledna 1980

o uplatnění nejnižší sazby vývozní náhrady u některých produktů v odvětví vajec a drůbežího masa

(Úř. věst. L 014, 19.1.1980, p.30)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 1649/2006 ze dne 8. listopadu 2006

L 309

6

9.11.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU