80/1119/EHSSměrnice Rady 80/1119/EHS ze dne 17. listopadu 1980 o statistickém vykazování přepravy zboží po vnitrozemských vodních cestách

Publikováno: Úř. věst. L 339, 15.12.1980, s. 30-53 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. listopadu 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. prosince 1980 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1365/2006 Pozbývá platnosti: 15. října 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 17. listopadu 1980

o statistickém vykazování přepravy zboží po vnitrozemských vodních cestách

(80/1119/EHS)

(Úř. věst. L 339, 15.12.1980, p.30)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006

L 264

1

25.9.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU