80/723/EHSSMĚRNICE KOMISE ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky (80/723/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 35-37 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. června 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. července 1980 Nabývá účinnosti: 10. července 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/111/ES Pozbývá platnosti: 20. prosince 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. prosince 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE 80/723/EHS

ze dne 25. června 1980

o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků

(Úř. věst. L 195, 29.7.1980, p.35)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006

L 318

17

17.11.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU