80/68/EHSSměrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami

Publikováno: Úř. věst. L 20, 26.1.1980, s. 43-48 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. prosince 1979 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. ledna 1980 Nabývá účinnosti: 19. prosince 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2000/60/ES Pozbývá platnosti: 22. prosince 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 22. prosince 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 17. prosince 1979

o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami

(80/68/EHS)

(Úř. věst. L 020, 26.1.1980, p.43)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000,

L 327

1

22.12.2000

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU