78/660/EHSČtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978,založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností

Publikováno: Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11-31 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. července 1978 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. srpna 1978 Nabývá účinnosti: 31. července 1978
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/34/EU Pozbývá platnosti: 19. července 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ČTVRTÁ SMĚRNICE RADY

ze dne 25. července 1978,

založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností

(78/660/EHS)

(Úř. věst. L 222, 14.8.1978, p.11)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013

L 182

19

29.6.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU