78/659/EHSSměrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb

Publikováno: Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 1-10 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. července 1978 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. srpna 1978 Nabývá účinnosti: 20. července 1978
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/44/ES Pozbývá platnosti: 15. října 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 15. října 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 18. července 1978

o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb

(78/659/EHS)

(Úř. věst. L 222, 14.8.1978, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/44/ES ze dne 6. září 2006

L 264

20

25.9.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU