77/91/EHSDruhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření

Publikováno: Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. prosince 1976 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. ledna 1977 Nabývá účinnosti: 16. prosince 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2012/30/EU Pozbývá platnosti: 4. prosince 2012
Konsolidované znění předpisu s účinností od 4. prosince 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU