76/464/EHSSměrnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. května 1976 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 129, 18.5.1976, s. 23-29 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 4. května 1976 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. května 1976 Nabývá účinnosti: 5. května 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2000/60/ES Pozbývá platnosti: 22. prosince 2000
Konsolidované znění předpisu s účinností od 24. března 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 4. května 1976

o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství

(76/464/EHS)

(Úř. věst. L 129, 18.5.1976, p.23)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006

L 64

52

4.3.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU