76/207/EHSSměrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky

Publikováno: Úř. věst. L 39, 14.2.1976, s. 40-42 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 9. února 1976 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. února 1976 Nabývá účinnosti: 12. února 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/54/ES Pozbývá platnosti: 15. srpna 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 15. srpna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 9. února 1976

o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky

(76/207/EHS)

(Úř. věst. L 039, 14.2.1976, p.40)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006

L 204

23

26.7.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU