(EHS) č. 2777/75NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem

Publikováno: Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77-83 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. října 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 1975 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2777/75

ze dne 29. října 1975

o společné organizaci trhu s drůbežím masem

(Úř. věst. L 282, 1.11.1975, p.77)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

L 299

1

16.11.2007

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU