(EHS) č. 2730/75Nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ze dne 29. října 1975 o glukose a laktose

Publikováno: Úř. věst. L 281, 1.11.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. října 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 1975 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1667/2006 Pozbývá platnosti: 1. prosince 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. prosince 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2730/75

ze dne 29. října 1975

o glukose a laktose

(Úř. věst. L 281, 1.11.1975, p.20)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006

L 312

1

11.11.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU