(EHS) č. 584/75Nařízení Komise (EHS) č. 584/75 ze dne 6. března 1975, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad v odvětví rýže do nabídkového řízení

Publikováno: Úř. věst. L 61, 7.3.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. března 1975 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. března 1975 Nabývá účinnosti: 10. března 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1454/2007 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 18. prosince 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 584/75

ze dne 6. března 1975,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad v odvětví rýže do nabídkového řízení

(Úř. věst. L 061, 7.3.1975, p.25)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007,

L 325

69

11.12.2007

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU