(EHS) č. 337/75Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

Publikováno: Úř. věst. L 39, 13.2.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. února 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. února 1975 Nabývá účinnosti: 16. února 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/128 Pozbývá platnosti: 20. února 2019
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. února 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 337/75

ze dne 10. února 1975

o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

(Úř. věst. L 039, 13.2.1975, p.1)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 2019

L 30

90

31.1.2019

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01975R0337-20041221
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU