75/442/EHSSměrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech

Publikováno: Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39-41 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. července 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. července 1975 Nabývá účinnosti: 18. července 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/12/ES Pozbývá platnosti: 17. května 2006
Konsolidované znění předpisu s účinností od 17. května 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 15. července 1975

o odpadech

(75/442/EHS)

(Úř. věst. L 194, 25.7.1975, p.39)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006

L 114

9

27.4.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU