75/440/EHSSměrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody

Publikováno: Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 26-31 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. června 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. července 1975 Nabývá účinnosti: 18. června 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2000/60/ES Pozbývá platnosti: 22. prosince 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 22. prosince 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 16. června 1975

o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody

(75/440/EHS)

(Úř. věst. L 194, 25.7.1975, p.26)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000,

L 327

1

22.12.2000

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU