75/439/EHSSměrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji

Publikováno: Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. června 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. července 1975 Nabývá účinnosti: 18. června 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 98/2008 Pozbývá platnosti: 12. prosince 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 12. prosince 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 16. června 1975

o nakládání s odpadními oleji

(75/439/EHS)

(Úř. věst. L 194, 25.7.1975, p.23)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008

L 312

3

22.11.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU