75/322/EHSSměrnice Rady 75/322/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických traktorů

Publikováno: Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 28-37 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. května 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. června 1975 Nabývá účinnosti: 21. května 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/64/ES Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 20. května 1975

o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita)

( 75/322/EHS)

(Úř. věst. L 147, 9.6.1975, p.28)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES ze dne 13. července 2009

L 216

1

20.8.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU