75/321/EHSSměrnice Rady 75/321/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

Publikováno: Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 24-27 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. května 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. června 1975 Nabývá účinnosti: 21. května 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/66/ES Pozbývá platnosti: 21. srpna 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 20. května 1975

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

(75/321/EHS)

(Úř. věst. L 147, 9.6.1975, p.24)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/66/ES ze dne 13. července 2009

L 201

11

1.8.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU