75/106/EHSSměrnice Rady 75/106/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu

Publikováno: Úř. věst. L 42, 15.2.1975, s. 1-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. prosince 1974 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. února 1975 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2007/45/ES Pozbývá platnosti: 11. října 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. dubna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 19. prosince 1974

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu

(75/106/EHS)

(Úř. věst. L 042, 15.2.1975, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007,

L 247

17

21.9.2007

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU