73/239/EHSPrvní směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu

Publikováno: Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3-19 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 24. července 1973 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. srpna 1973 Nabývá účinnosti: 27. července 1973
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/138/ES Pozbývá platnosti: 6. ledna 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. listopadu 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

PRVNÍ SMĚRNICE RADY

ze dne 24. července 1973

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu

(73/239/EHS)

(Úř. věst. L 228, 16.8.1973, p.3)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009

L 335

1

17.12.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU